Siden 1981 har VELUX FONDEN bevilget midler til en bred vifte af øjenprojekter.

Vores sanser bliver udfordret med alderen, og næsten alle oplever, at synet bliver forringet. Vi bliver langsynede, natteblinde, får grå eller grøn stær.

Siden 1981 har VELUX FONDEN bevilget midler til en bred vifte af øjenprojekter, der spænder fra basal laboratorieforskning, epidemiologiske studier til kliniske studier. 

Formålet er at støtte øjenforskning af høj forskningsmæssig kvalitet, der har klinisk relevans, og dermed kan komme patienterne til gavn.

Vi prioriterer ansøgninger, der omhandler de store øjensygdomme, som forårsager væsentligt synstab eller blindhed. Der ønskes især multidisciplinære forskningsprojekter, der bidrager til at skabe og understøtte mobilitet og synergi mellem forskningsgrupper i Danmark eller internationalt.

Vi modtager for øjeblikket ikke ansøgninger inden for øjenforskning.

Læs mere om fondens to fokusområder her:

Skolarstipendium til unge øjenforskere

VELUX FONDEN udbyder et antal skolarstipendier til unge øjenforskere. Skolarstipendierne er målrettet medicinstuderende, der kan bruge det i et forskningsår ved et af de danske universiteters medicinske fakulteter eller hospitalernes øjenafdelinger.

Skolarprojektets hovedtema skal være perspektivrig øjenforskning og projekter, der er drevet af høj relevans for øjenforskningen. Under dette tema kan både basalforskning og kliniske projekter komme i betragtning, ligesom tværfaglige projekter også kan ansøge om støtte.

Skolarprojektet må gerne være sammenhængende med den studerendes speciale.

Læs aktuelt opslag og krav til ansøgning

Større samarbejdsprojekter

VELUX FONDEN støtter forskningsprojekter, der omhandler øjensygdomme, som forårsager væsentligt synstab eller blindhed. Fonden ønsker at fremme projekter, der understøtter de enkelte afdelingers forskningsstrategi. Ved flere ansøgninger fra samme afdeling skal forskningsledelsen prioritere mellem ansøgningerne.

Der er fokus på multidisciplinære forskningsprojekter, der udgår fra og sammen med én eller flere af landets øjenafdelinger. Projekterne skal fremme samarbejde med andre danske eller internationale forskergrupper. De skal bidrage til at skabe og understøtte excellence, mobilitet og synergi. Der kan blandt andet søges om støtte til oprettelse af gæsteprofessorat, afholdelse af international ph.d.-skole eller lignende mobilitetsfremmende initiativer.

Der tilstræbes en mangfoldig bevillingspraksis, hvor såvel epidemiologisk og klinisk forskning samt laboratorieforskning indgår. Grundvidenskabelig laboratorieforskning bør have et klart klinisk mål. Der bør redegøres for fokus på og betydningen af borgerinddragelse i forskningen.

Hædersgaver

Hæder til øjenfagets brobyggere 

Yousif Subhi og Jens Folke Kiilgaard modtager VELUX FONDENs hædersgaver.

Eksempler på projekter, vi har støttet

Udsigt til mere patientvenlig behandling af nethindesygdom

Forskningsprojekt skræddersyr laserbehandling til den enkelte patient.

Forskning i overset øjensygdom

Forskning i nye behandlinger af øjensygdommen AMD får 12,5 mio. kr. fra VELUX FONDEN.

Medicinstuderende kommer i forskerlære med et skolarprojekt

Samarbejdsprojekter kan styrke det faglige miljø

Kontakt:
Frank Ulmer Jørgensen
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 81 35