VELUX STIFTUNG, Schweiz

Fonden er stiftet i 1980. Bevilgede 48,6 mio. kr. i 2019.
Fonden støtter forskning indenfor sund aldring, dagslys og mennesker, dagslys og mennesker, dagslys og natur, dagslysteknologi og øjenforskning. De støttede projekter skal dels kunne adressere problemstillinger indenfor videnskab eller i samfundet, og dels kunne bidrage til løsninger af disse problemstillinger.

www.veluxstiftung.ch

V. Kann Rasmussen Foundation, USA

Fonden er stiftet i 1991. Bevilgede 21 mio. kr. i 2019.
Fonden har som primært formål at støtte miljømæssige projekter inden for biodiversitet, klima og bæredygtig produktion og forbrug. Fonden fokuserer geografisk på projekter i USA og mindre internationale initiativer. 

www.vkrf.org

Medarbejderfonden for VKR Gruppen

Fonden er stiftet i 1991 af VILLUM FONDEN. Bevilgede 9 mio. kr. i 2019.
Fonden yder støtte til VKR Gruppens medarbejdere indenfor forskellige områder, først og fremmest i forbindelse med:

Ulykke eller sygdom
Medarbejdernes børns uddannelse
Almennyttige formål i geografisk nærhed af VKR Gruppens selskaber.

www.employeefoundation.com

KR Foundation

Fonden er stiftet i 2014. Bevilgede 90 mio. kr. i 2019.
Fonden er stiftet af VILLUM FONDEN og efterkommere af Villum Kann Rasmussen. Fonden støtter internationale miljøprojekter og modtager løbende midler fra VILLUM FONDEN. 

www.krfnd.org

Den Danske Naturfond

Fonden er stiftet i 2015.

Den Danske Naturfond er stiftet i januar 2015 som en privat og politisk uafhængig erhvervsdrivende fond. Stifterne bag fonden er den danske stat, VILLUM FONDEN og Aage V. Jensen Naturfond. Den Danske Naturfond køber, beskytter og genopretter natur i hele Danmark for at sikre unikke naturoplevelser og evigtvarende naturbeskyttelse.

www.ddnf.dk