Ud i det blå – med Dorte Krause-Jensen

I et nyt afsnit af VELUX FONDENs podcast kan du møde en lille havplante med store kræfter, som kan være med til at beskytte liv både over og under vandoverfladen mod klimaforandringer. 

Med podcast-serien Ud i det blå dykker VELUX FONDEN ned under vandoverfladen. Her vil forskere og frivillige ildsjæle fortælle om, hvordan det danske havmiljø med hjælp fra bl.a. ålegræs, stenrev og fælles indsatser kan fortsætte med at danne ramme om et rigt dyre- og planteliv og samtidigt være en vigtig del af vores hverdag.  

Blå skove som klimaværn

Ålegræs kan både genskabe liv under vandet, suge C02 ud af atmosfæren og modvirke havstigninger. Og hvis vi passer på vores miljø, kan de danske strande igen blive et hotspot for den lille plante med de store egenskaber. Professor i økologi og marin biodiversitet Dorte Krause-Jensen er gæst i nyt afsnit af podcasten Ud i det blå, der gør dig klogere på havets altmuligmand.

Havlyd til sommerferien

I løbet af sommeren præsenterer vi endnu to afsnit, der hver især vil sætte fokus på forskellige løsninger og udfordringer indenfor hav og klima. 

I det første af de i alt fire afsnit kan du møde biolog Kaare Manniche Ebert fra Kysthjælper – et projekt der, udstyret med frivillige kræfter og underjordiske skove, skal genoprette naturen under vandet ved fire udvalgte steder i Danmark og indsamle viden til fremtidige indsatser. Du kan møde både Dorte Krause-Jensen og Kaare Maaniche Ebert lige her.

Kontakt: 
Emil Kaas Rasmussen
Kommunikationsrådgiver, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 29 66 67 32