Vi vil arbejde for, at science bliver vedkommende gennem undersøgelsesbaseret og virkelighedsnær naturfagsundervisning i skole og ungdomsuddannelse.

Under området 'Uddannelse' ønsker vi, at fremme dygtige og motiverede elever, som kan anvende deres stærke naturvidenskabelige og teknologiske viden til at skabe konkrete løsninger på virkelige problemer og til at forholde sig aktivt til samfundsmæssige problemstillinger.

Fokus:

Vi vil arbejde på at fremme undersøgelsesbaseret, virkelighedsnær undervisning i skole og ungdomsuddannelser. Og på at udvikle en national indsats for en sammenhængende kompetenceudvikling for alle naturfagsundervisere i hele uddannelseskæden, samt at styrke den naturfagsdidaktiske og it-didaktiske forskning.

Vi giver bl.a. bevillinger til, at kommuner kan etablere makerspaces for teknologiforståelse og digital dannelse. 

I videoen kan du se seje unge 'makers' fra Langsøskolen og Buskelundskolen i Silkeborg fortælle, hvad de arbejder med i deres makerspace.

Eksempler på projekter, vi har støttet:

Seks kommuner får støtte til makerspaces

Jammerbugt, Favrskov, Svendborg, Odense, Frederikssund og Lolland får bevillinger til at oprette værksteder med design, opfinderi og teknologi.

Engineering i skolen

Et projekt der skal bringe engineering ind i undervisningen i grundskolen og bidrage til, at flere børn og unge opnår teknologisk og naturvidenskabelig indsigt som en del af deres almendannelse.

Big Bang

Big Bang er Danmarks største naturfagskonference og messe for alle der underviser, formidler eller forsker inden for det naturfaglige og naturvidenskabelige felt i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.