Søg året rundt

Nogle uddelingsområder kan du søge året rundt. Det gælder fx Aktive ældreMiljø og Øjenforskning.

Programmer og puljer, du kan søge netop nu.

Vi lancerer løbende opslag og invitationer med begrænset ansøgningsperiode.

Få et overblik over aktuelle opslag herunder.

Sociale indsatser i Danmark

Fællesskaber for alle

VELUX FONDEN støtter projekter, der udvikler nye metoder til, at mennesker i en socialt udsat position kan tage aktivt del i samfundets fællesskaber.  

Næste ansøgningsfrist: 1. juni 2022 kl. 10.00.

Dagslys og frisk luft

Dagslys og frisk luft

Har du et projekt, der kan bringe mere dagslys og frisk luft ind i vores hverdag?

Ansøgningsfrist 1. juni 2022 kl. 13.00

Teknisk og naturvidenskabelig forskning

Villum Young Investigators

VILLUM FONDEN støtter talentfulde yngre forskere på danske universiteter.

Ansøgningsfrist: 8. juni 2022 kl. 12.00.

Villum Investigators

VILLUM FONDEN støtter internationalt anerkendte forskere, som kan yde afgørende bidrag til de tekniske og naturvidenskabelige områder på danske universiteter.

Ansøgningsfrist: 31. august 2022 kl. 14.00.

Børn, unge og science

Makerspaces som læringslaboratorier 

VILLUM FONDEN inviterer landets kommuner til at etablere makerspaces for teknologiforståelse og digital dannelse.

Ansøgningsfrist: 3. juni 2022 kl. 12.00.

 

Kultur 

Writers-in-residence

VELUX FONDENs arbejdslegater til skønlitterære forfattere på skriveophold i universitetsmiljøer. Programmet kan kun søges efter invitation fra institutlederen på et af de otte samarbejdsinstitutter. 

Ansøgningsfrist: 24. august 2022 kl. 13.00.